Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

Политика по управление
ВЧЕРА
 

 

Заводът е основан на 28.03.1968г. в град Кюстендил като подразделение на съществуващия „Завод за силови трансформатори” в София. В началото на седемдесетте години на миналия век „Елпром Трафо” започва редовното производство на първия тип трансформатори ТМ 100 kVA. За кратко време се усвояват и мощностите - 160 и 250 kVA. От началото на осемдесетте години на миналия век завода се развива с бързи темпове, закупуват се нови машини, усвояват се нови производствени технологии. До края на десетилетието вече се произвеждат и трансформатори с мощност до 1600kVA, а до края на деветдесетте години производствената гама се увеличава и с трансформатори с мощност до 2500kVA. Така още преди края на миналия век завода достига максималния си производствен капацитет – 10 000бр. годишно. Изграждат се контролни лаборатори за входящ и текущ контрол на материалите, използвани в производството. Създадена е изпитателна станция за контролни и типови изпитания на трансформаторите. В началото на деветдесетте години на миналия век са обособени конструктивен и технологичен отдел, с което е затворен целия производствен цикъл – от проектирането на трансформатора до сглобяването му.

ДНЕС

„Елпром Трафо” е производител с доказано собствено „know-how” и повече от четири деситилетия присъства на българските и международните пазари.Заводът притежава лиценз по ISO 9001 над десет години, което му позволява да се развива с бързи темпове и да отговоря на непрекъснато нарастващите потребителски нужди. „Елпром Трафо” разполага с екип от млади висококвалифицирани специалисти отговорни за съществувашата в момента напълно автоматична система за управление на поръчките, система за управление на техническите документации и система за управление на материалната база на завода. Така е осигурена непрекъснатата комуникацията между отделните заводски звена и е ускорен производствения процес. Поредното ни предимство е разроботения софтуер за оптимално проектиране на трансформатори заедно с 3D CAD-CAM софтуер с опция за автоматично генериране на техническа документация за производството. Така значително е намалено времето от получаването на задание от клиента до производството на заявения продукт. Освен производството на пълната гама трифазни маслени трансформатори с мощност от 25kVA до 2500kVA,”Елпром Трафо” изработва и специални типове трансформатори,като:заземителни,трансформатори за ветрогенератори,трансформатори със стъпални регулатори под напрежение и монофазни трансформатори.За всяка мощност се предлагат различни серии,взависимост от загубите на празен ход и на късо съединение.Всеки трансформатор е произведен в съответствие с международния стандарт EN 50464-1 : 2007 (наследник на HD 428.1S1).Произвежданите стандартни серии маслени трансформатори работят при честота f=50Hz (60Hz), температура на въздуха до 50˚С и надморска височина до 1000м. По желание на клиента се правят модификации в зависимост от условията на работа, броя на фазите, групата на свързване и др. Производството е оптимално автоматизирано и е разпределено в два производствени цеха с разгърната застроена площ от 25 000m².Всеки от производствените цехове е оборудван с машини от водещи производители в областта,като немската фирма „Georg”. Производствения процес е разделен на три основни етапа и един контролен: I ‘Изработка на казан’ – изработка на дъно, стени с ребра, капак, консерватор, кабелни кутии, куки, колесници, колела; За изработката на трансформаторните казани се използват - една производствена линия за огъване и автоматично заваряване на стените, абкант за огъване на дъната, плазмена машина за разкрояване на метали. II ‘Изработка на активна част’ – навиване на бобини, разкрояване на ламели и нареждане на магнитопровод, монтаж на активна част; При производството на активната част се ползват – една производствена линия за надлъжен разкрой и две производствени линии за напречно рязане на трансформаторна ламарина, машина за изработка на фолиеви намотки, машини за изработка на ‘блок-бобини’ и бобинажни машини за изработка на намотки ВН и НН. III ‘Окомплектоване на трансформатора’ – монтаж на активна част и казан, затваряне, готова продукция; IV ‘Контролни изпитания на готовия трансформатор’ – изпитват се групата на свързване, коефициента на трансформация, съпротивлението на намотките, приложено напрежение, индуктирано напрежение, загубите на празен ход, загубите на късо съединение и напрежението на късо съединение. „Елпром Трафо” предлага за всеки производствен трансформатор гаранционен и извънгаранционен сервиз и профилактика. Като производител,заводът осигурява най-качествен ремонт от квалифицирани специалисти.Използват се лабораторно изпитани материали с доказан произход.По заявка може да се извърши ремонт или профилактика и на трансформатори прозведени от други фирми. Завода разполага с уникален за България лабораторен комплекс, с единствено по рода си оборудване и квалифицирани кадри, където се извършва входящ, текущ и краен контрол на материали и готова продукция. Преди започване на самото производство материалите, които се използват се подлагат на редица физико-механични и химични изпитания. Извършва се проверка по зададени параметри, за всеки вид материал и получените данни се сравняват с данните от придружаващите сертификати. Изпитват се tgδ, вискозитета, пробивното напрежение и пламната температура на трансформаторното масло, както и много други. По време на производството се изършва текущ контрол, като се измерват отделните елементи на трансформатора, изпълнението по монтажа и неговата годност. Извършват се и редица електрически измервания като – изолационно съпротивление, изправност на електрическите връзки и други. След сглобяването всеки трансформатор се подлага на редица контролни изпитания и едва тогава е готов за експедиция.

Днес „Елпром Трафо” е синоним на качество, бързина и коректност не само на българския пазар, но и в чужбина. Затвърдените дългогодишни позиции на завода на международните пазари улесняват работата с нови и нови партньори. В последните години продукцията на „Елпром Трафо” е все по-търсена и на европейския пазар, който по правило е запазена територия на големите производители в бранша. Успешната работа на нашите специалисти върху енергоефективността на произвежданите трансформатори, кратките срокове на производство и сравнително ниските цени ни правят предпочитан партньор. В момента 70% от годишната продукция на „Елпром Трафо” се изнася в чужбина, а останалите 30% от произведените трансформатори са за вътрешния пазар. Наши дългогодишни клиенти са страни от Северна Африка, Азия, Южна Америка, Балканския регион и Близкия Изток.

УТРЕ

Бъдещето на „Елпром Трафо” е в подобряването на материалната база,разширяването на продуктовата гама и усвояването на още по-нови енергоспестяващи технологии.Заводът е само на крачка от придобиването на сертификат ISO–14 001:2004,което ще улесни работата в съответствие с новите екологични изисквания. Вече се работи и върху усвояването на по-екологични технологии в производствения процес като цяло. Екипът от млади конструктори продължава да търси все по-добри решения за оптимизиране на производствения цикъл.В процес на разработка е увеличаването на продуктовата гама и разработката на трансформатори от следващия клас на напрежение. Продължава и работата по проекта за производство на трансформатори с пожароустойчивост равна на тази на сухите трансформатори. Основна цел на завода е да повиши нивото на автоматизация при производството, да наеме още млади и квалифицирани специалисти. Не спира да се обновява компютърната система, като се цели пълен синхрон с производството. Планира се разширяване на авто-парка, закупуването на товарни автомобили с още по-голям товарен обем за да се улесни извършването на директни доставки, както и превоза на трансформатори за и след ремонт. Екипът на „Елпром Трафо” продължава да работи упорито върху представянето на най-новите международни стандарти и технологии в производството пред своите клиенти. Нашите специалисти ще продължат да работят за вас и да пестят вашето време и пари.